event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
zaprasza na szkolenie on-line

Nowe prawo zamówień publicznych
w sektorze dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej

23 lutego 2021 r., godz. 9:30-14:30


Cel Szkolenia / Adresaci

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy nowego Prawa zamówień publicznych – regulacji obszernej i zawierającej szereg nowych rozwiązań dostosowanych do obecnych realiów gospodarczych.

Prowadzone przez doświadczonych ekspertów szkolenie adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli elektroenergetycznych spółek sieciowych, których zadania i obowiązki wymagają znajomości prawa zamówień publicznych. Zapraszamy jednak wszystkie osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne na każdym etapie procesu, w szczególności działające w ramach tzw. zamówień sektorowych. Praktyczne i przydatne informacje,
w tym dotyczące nowych rozwiązań budzących wątpliwości interpretacyjne, znajdą zarówno kierownicy jednostek i pracownicy podmiotów udzielających zamówień publicznych związani z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań przetargowych, radcowie prawni obsługujący postępowania, osoby zasiadające w komisjach przetargowych, a także odpowiedzialne za stronę finansową. Zachęcamy również przedstawicieli wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Tematyka szkolenia obejmie praktyczne aspekty dotyczące m.in.:

 • zakresu zastosowania Nowego PZP (w tym wyłączenia) i szczególnych uprawnień zamawiającego sektorowego,
 • przygotowania i przebiegu postępowania,
 • nowych wymogów dot. umów sektorowych,
 • środków ochrony prawnej.

Zakładamy, że będzie również okazja do poruszenia kwestii nieujętych w programie szkolenia, a które Państwo chcieliby omówić.

 

Prelegenci

Agnieszka Chwiałkowska, radca prawny i partner w kancelarii WKB z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, docenianym w prestiżowych rankingach (np. Chambers Europe). Doradzała m.in. przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, funduszach unijnych oraz PPP, obsługując m in podmioty z branży energetycznej, transportowej oraz komunalnej. Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

dr Jarosław Kola, prawnik w kancelarii WKB. Uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Interes zamawiającego w polskim prawie zamówień publicznych”, obronionej na WPiA UAM. Badania naukowe prowadził w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych w Paryżu, Oxfordzie, Nottingham, Cape Town oraz w Heidelbergu. Jako praktyk doradzał przy realizacji strategicznych przedsięwzięć m.in. w sektorze energetyki, pocztowym oraz publicznego transportu zbiorowego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i elektromobilności. Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.


Informacje i zgłoszenia

 • Udział w webinarium jest odpłatny – koszt udziału to 650 zł netto + 23% VAT od uczestnika.
 • Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 18.02.2021 r.
 • Przed webinarium otrzymają Państwo zaproszenie e-mail do uczestnictwa z linkiem do szkolenia.
 • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z aktualnych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • W przypadku zerwania połączenia z webinarium prosimy ponownie wejść na platformę korzystając z linka otrzymanego pocztą e-mail (może to wymagać zamknięcia przeglądarki i otwarcia jej na nowo).
 • Dodatkowe informacje: Justyna Dylińska-Chojnacka, tel. 61 846-02-32, 609-22-46-83 e-mail: dylinska@ptpiree.pl

PTPiREE nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia.
Treść szkolenia on-line i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.